BUKU SUMPAH & IKRAR


Menulis Buku Sumpah dan Ikrar Dewan Rakyat KE15 Parlimen Malaysia dalam khat rumi, risau juge kerana tak boleh ada kesalahan walau satu titik. Walau bagaimanapun alhamdulillah.... semuanya menjadi mudah kerana ada cara dan tekniknya.