FAEDAH KEINDAHAN KHAT

FAEDAH KEINDAHAN KALIGRAFI

Kejelasan ( wuduh )
Kerana kejelasan dapat menghilangkan keraguan dan memudahkan bacaan yang betul, memperjelas arti kata hingga kalimat.

Kecepatan ( sur’ah )
Kerana keindahan kaligrafi membantu tulisan yang digoreskan secara cepat
Sedangkan kecepatan membantu kesempurnaan tugas-tugas pelajaran pekerjaan dan sebagainya.

Keindahan ( jamal )
Keindahan dalam kaligrafi memberikan secara penuh kecenderungan estetik dan kenikmatan seni pada setiap individu, Siapapun mempelajari dan memperelok kaligrafi akan tersentuh keindihannya sekaligus merasakan penyatuan, kecantikan dan kepuasan saat bergumul di dalamnya.

Kerapian ( tansiq )
Mengatur kata-kata dalam satu baris dengan standart ukuran dan disiplin mendorong kebiasaan selalu rapi, berdisiplin , cermat, dan tepat dalam segala keadaan yang khusus dan umum bagi setiap individu.

Penyatuan bentuk ( wihdah al-syakl )
Kerana setiap gaya tulisan memiliki karakter unit bentuk yang saling berkait dan mengandungi kelebihan-kelebihan khusus yang membuat tulisan menjadi indah, bersusun, dan mempunyai bentuk yangmempesona , sesuai dengan kaedah pengolahan hasil latihan, setiap pelatih akan dapat menerapkah teori-teori penggunaan unit bentuk sebagai sebagai bahagian dari disiplin social dalam hidupnya.

( Di petik dari kitab Silsilatu Ta'lim al-Khat al-Arabi Dalil al-Mu'alim. karya Fauzi Salim diterjemahkan oleh Drs. H.D. Sirojuddin A.R.)