Nama : Zahratunnisa
Reka Bentu : Kufi
Huraian : Gambar bunga dijadikan latarbelakang untuk mengambarkan
               Zahrah bermakna bunga