Nama : Ahmad Farhan
Reka Bentuk : Kufi
Huraian : Farhan bermaksud kegembiraan. warna yang pelbagai (warna ceria ) digunakan sebagai latarbelakang mengambarkan makna nama tersebut.