SISTEM TITIK DAN BARIS DALAM PENULISAN AL-QURAN

Tulisan Arab pada zaman jahiliah adalah tanpa bertitik dan berbaris, kerana bangsa Arab di zaman permulaan  Islam tidak memerlukan kepadanya,  kerana mereka dapat membacanya dengan kemahiran semula jadi yang ada pada mereka.
     Setelah  Islam berkembang, dan orang Arab mula bercampur dengan orang asing, maka lahirlah generasi yang tidak dapat membaca dengan betul. Kerana takutkan kehilangan bahasa mereka dan takut berlaku kesalahan dalam membaca Al-Quran, maka Abul-Aswad Ad-Duali ialah yang mula-mula mereka/ mencipta system bacaan menggunakan  baris dengan petunjuk Saidina Ali bin Abu Talib.
     Pada  zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan, kurun pertama hijrah,Al Hajjaj  telah memerintah Nasr bin Asim dan Yahya bin Yuumer supaya meletakkan titik di tiap-tiap huruf yang sama bentuknya.

     Dengan ini tulisan berubah dan menjadi bertambah  baik hingga mempunyai bentuk yang jelas sekarang.